Saturday, March 24, 2012

Debian 5.0

Debian 5.0 Lenny
DVD 1 ISO image 4.58 GB | i386 | Download
DVD 2 ISO image 4.56 GB | i386 | Download
DVD 3 ISO image 4.58 GB | i386 | Download
DVD 4 ISO image 4.58 GB | i386 | Download
DVD 5 ISO image 1.25 GB | i386 | Download

No comments:

Post a Comment

Jobshett Sistem Komputer 2020

Sistem Komputer Genap 2020 I.               Keselamatan Kerja 1.         Peserta didik (praktikan) wajib menggunakan wearpack. 2. ...