Saturday, March 24, 2012

Debian 5.0

Debian 5.0 Lenny
DVD 1 ISO image 4.58 GB | i386 | Download
DVD 2 ISO image 4.56 GB | i386 | Download
DVD 3 ISO image 4.58 GB | i386 | Download
DVD 4 ISO image 4.58 GB | i386 | Download
DVD 5 ISO image 1.25 GB | i386 | Download

No comments:

Post a Comment

3d Karakter Manusia

Modeling karakter. 1. Gunakan objek Cube yang sudah ada 2. Potong menjadi dua secara vertikal di tengah 3.Aktifkan 4 buah vertex sa...